En mobil och användarvänlig rörbockningsmaskin

Våra innovativa rörbockningsverktyg gör rörinstallationen enklare. Våra bockningsmaskiner är enkla att flytta och använda. Tack vare detta kan man ändra på sina rutiner och få mer tid för monteringen. Våra bockningsmaskiner fyller behoven hos industrianläggningar, systemleverantörer och hydraulikföretag.

Rfrigörelse av en affärstransaktion mellan Premeka Oy och TH Tarmatic Oy
Tarmatics rörbockningsmaskiner TB35 och TB45 överfördes till Premeka Oy från och med den 1 maj 2021. Om du har några frågor om rörböjare kan du gå till premeka.fi

Mobil

Eftersom våra bockningsmaskiner är batteridrivna kan de användas var som helst. Montören kan enkelt flytta bockningsmaskinen till olika delar av arbetsplatsen. Han eller hon behöver alltså inte hela tiden förflytta sig mellan installationsplatsen och bockningsmaskinen, utan allt arbete kan göras på en gång på ett och samma ställe. På så sätt sparar man både tid, möda och kostnader. Längre transporter sköts enkelt med hjälp av den medföljande transportlådan – utan truck.

Enkel att använda

Vi har gjort vår rörbockningsmaskin mycket enkel att använda. Hela maskinen har bara tre knappar och allt sker manuellt, utan komplicerad programmering. Användningen underlättas av maskinens integrerade gradvinkelvisare. Tack vare dem behöver man inga extra hjälpmedel, såsom vinkelhake eller mått. Kontrollen med magnetfäste kan användas på upp till tre meters avstånd från maskinen.

Driftsäker

Vi tillverkar våra rörbockningsmaskiner av högklassiga delar som klarar daglig användning och hårt slitage. Bockningsmaskinen har en hög precision och formar röret i exakt den vinkel du vill. På en laddning kan maskinen bocka 30 rör av maximal tjocklek. Om man bockar mindre rör räcker batteriet i flera dagar. Som tilläggsutrustning finns även en 230 volts extern strömkälla som underlättar jobbet exempelvis vid köldgrader.

Utvecklad med tanke på användaren

Våra rörbockningsmaskiner bygger på våra egna erfarenheter: när vi gjorde rörinstallationer var vi inte nöjda med de verktyg som fanns att tillgå. Vi beslöt därför att utveckla en rörbockningsmaskin som på bästa möjliga sätt svarar på utmaningarna inom monteringsarbetet. I vårt utvecklingsarbete har vi dragit nytta av många års erfarenhet av olika slags rörinstallationer. Vi använder dagligen våra rörbockningsmaskiner i vårt eget arbete.

Vill du veta mer om våra rörböjningsmaskiner?